Kassier 50 jaar diens!!2011 het die gemeente vir my 'n geselligheid gereel vir 50 jaar
diens.
Twee van my kollegas, Elsa Minne en Elmie Bean, wens my geluk!

Johann Bean lewer 'n toespraak!

Saam met my skoonseun, Henry Welman!

Ds. Kobus Klopper, huidige leraar, Alda Welman, my oudste
dogter en ek in 'n ligter luim!
 

Ds. Groenewald, 'n gemeenteseun, was in my Sondagskoolklas. 
Die daaropvolgende week het hy Kaap toe getrek... 
as pensioenaris!!!