Foto's van my klein-klein tyd!
Gelukkig hoef ek nie deesdae stoep te sit nie, ek
het daardie aktiwiteit in my kleindae afgehandel!!


Schalk Willem Pienaar: senior en junior!!