Tuesday, 29 March 2016

Goeie Vrydag 25 Maart 2016


 Mev. Winnie Ras, ds. Kobus Klopper en Schalk Pienaar
uitgenooi om aan die nagmaalstafel te sit.
(Foto: Elsa Minne)